Privacyverklaring JCI-Zwolle ‘Hanzebal’


Persoonsgegevens die wij verwerken

JCI Zwolle verwerkt uw persoonsgegevens indien u kaarten aanschaft voor het ‘Hanzebal’, u items op de veiling koopt of indien u op andere wijze gebruik maakt van onze diensten en omdat u de persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam;
  • Adresgegevens;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
JCI-Zwolle verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

JCI-Zwolle verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling;
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren indien u deze heeft aangeschaft.

Hoe gaan we met persoonsgegevens om

JCI-Zwolle bewaart uw persoonsgegevens zorgvuldig en niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Alleen de leden van JCI-Zwolle die belast zijn met de uitvoering van de overeenkomst hebben toegang tot uw gegevens. 

Delen van persoonsgegevens met derden

JCI-Zwolle verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming 

JCI-Zwolle maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

JCI-Zwolle gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door JCI Zwolle en heeft u het recht op overdracht van de gegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar voorzitter@jci-zwolle.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

JCI-Zwolle neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via voorzitter@jci-zwolle.nl.

JCI-Zwolle
www.JCI-Zwolle.nl


Postadres:
Haesterveerweg 23
8034 PJ Zwolle